De Week van de Toegankelijkheid gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Netwerkbijeenkomsten Aan tafel!

Rond de Week van de Toegankelijkheid zijn er komende tijd nieuwe netwerkbijeenkomsten met plaatselijke organisaties. Mensen met een beperking of een chronische ziekte en hun organisaties gaan in gesprek met horeca en gemeenten. Samen kijken we wat nodig is zodat iedereen ‘Aan tafel’ kan. 

Breda
In Breda wordt op maandag 3 oktober door het Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG) georganiseerd met de gemeente een miniconferentie met als titel: ‘Iedereen is welkom in Breda!’. De conferentie moet de gemeente handvatten geven om aan de slag te gaan met fysieke toegankelijkheid – samen met mensen met beperkingen. Daarbij komt ook het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking aan de orde.   

Baarn
De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) ‘claimt’ op donderdag 6 oktober het gemeentehuis. Aartjan ter Haar van de Week van de Toegankelijkheid licht bij de bijeenkomst het onderwerp ‘Aan tafel’ toe. En er worden de resultaten van een aantal schouwen bij de plaatselijjke horeca bekend gemaakt. Wethouder A. van Roshum heeft toegezegd dat hij een reactie geeft. De lokale /regionale horeca is hierbij van harte uitgenodigd, evenals organisaties van mensen met een beperking en de fractievoorzitters van de politieke partijen.
Simon Verkade, voorzitter SGB: “Wij hebben voor de kantine van het gemeentehuis gekozen. Dat past bij het thema toegankelijke horeca en geeft een prikkel aan de gemeente als mede-verantwoordelijke voor het horeca-beleid.”

Haarlemmermeer
In de Haarlemmermeer houdt Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) met GroenLinks op 6 oktober een politieke lunch. Raadsleden en maatschappelijke organisaties zijn daarbij uitgenodigd. Vanuit de Week van de Toegankelijkheid zullen Jenny Laval en Thijs Hardick uitleggen wat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking betekent voor de toegankelijkheid van de horeca. Dit is het startschot voor het gesprek in de gemeente daarover.
Maaike Ballieux van GroenLinks: “Mijn droom is dat de gemeente waar ik zelf woon en actief ben een voortrekkersrol speelt bij het vormgeven van de inclusieve samenleving. Die droom heeft alles te maken met mijn eigen ervaringen. Ik heb een zoon met meervoudige beperkingen. Hij wil gewoon kunnen deelnemen aan de samenleving. Ik vraag met de bijeenkomst aandacht voor zo’n samenleving."

Roosendaal
Roosendaals Gehandicapten Platform (RoGeP) gaat met de plaatselijke afdeling van Horeca Nederland in gesprek over de vraag wat horecazaken kunnen doen aan toegankelijkheid. De Week van de Toegankelijkheid besteedt tijdens de ledenvergadering op 8 november aandacht aan het VN-verdrag en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de horeca. Het RoGeP maakt vooraf samen met enkele horeca-ondernemers foto‘s gemaakt van bestaande situaties. De foto’s worden besproken tijdens de presentatie. Jan Lanooy, voorzitter RoGeP: “Wij willen de aanwezigen een praktische handreiking bieden waardoor klanten met een beperking zelfstandig kunnen genieten van alles wat de horeca te bieden heeft.” 

mensen aan tafel

Snel naar