De Week van de Toegankelijkheid gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Toegankelijkheid voorwaarde in gemeentelijke regelgeving?

Wij zijn op zoek naar gemeenten en lokale belangenorganisaties die gekeken hebben of en zo ja hoe toegankelijkheid als voorwaarde voor subsidie- of vergunningverlening opgenomen kan worden in gemeentelijke regelgeving. 

Wil je subsidie krijgen van de gemeente, dan moet je vereniging toegankelijk zijn. Wil je een vergunning voor een evenement, dan zal iedereen aan dat evenement moeten kunnen meedoen. 

Wij zoeken voorbeelden van gemeenten en belangenorganisaties die dit geregeld hebben of geprobeerd hebben te regelen. Ook pogingen waarbij het uiteindelijk niet gelukt is, zijn welkom. 

Kent u zo'n gemeente of heeft u hier als belangenbehartiger ervaring mee? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl    

Snel naar